Normes

El Molí d'Oli posa a disposició de tots els productors locals i de les contrades veïnes, els seus recursos per dur a terme el procés d'obtenció d'oli a partir de les olives de cada productor (sistema maquila). Per tal de garantir el bon funcionament del molí i poder oferir un servei òptim a cada productor, s'han definit les següent normes de funcionament del molí:


a) La molturació mínima és de 200 Kgrs.

b) Les olives han d'estar en bon estat. El Molí es reserva el dret de no molturar aquelles olives que es considerin en mal estat, retornant-les al seu propietari.

c) No es moldran en cap cas les olives posades en aigua.

d) Es recomana portar les olives en caixes. Si es porten en sacs, es demana que aquests no s'hagin emplenat al màxim i evitar, en la mesura del possible, l'aixafament de les olives.

e) Els preus de molturació per a la campanya 2017 - 2018 seran deciditis i publicats en aquesta mateixa web el proper mes d'Octubre, un cop realitzada la reunió anual ordinària de la nostra entitat.

This template downloaded form free website templates